Бідність чи достаток: порівнюємо споживчі кошики в Україні, США та країнах Європи (ІНФОГРАФІКА)

Набір для приготування борщу в Україні коштує близько 7,6 євро. Найвищий чек за цією категорією продуктів у Німеччині (майже 23 євро) і Франції (25 євро). Вартість фруктового продуктовий кошик 2023а в Україні становить 360 гривень і майже не відрізняється від такого ж набору в Польщі. Зокрема, до продуктовий кошик 2023а француза входять вино, відвідування ресторану та перукарні, а також купівля їжі для котів і собак, витрати на таксі та оренду машин. Рівень прожиткового мінімуму та разом із ним споживчого кошика українців були встановлені у 2000 році. Наслiдком цього е заниження в УкраМ офщшного прожиткового мь нiмуму, що призводить до протирiч у системi сощального захисту. У результаті вагова структура інфляційного набору наблизилася до споживання всіх домогосподарств. Тому з 2017 р. Держстат кардинально змінив підхід до вагової структури складових інфляції, – тепер вона будується на даних системи національних рахунків (СНР) щодо споживчих витрат домогосподарств відповідно до міжнародної класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). О цiнностi харчових продукт, а також даних експертно’О групи з тдготовки харчових продуктiв 1нституту харчування у Варшавь При цьому використовуються результати спостережень Центрального Управлшня Статистики (ЦУС) щодо ильисного споживання ïжi в середньому та по грут найменш забез-печених домогосподарств. У цілому також є думки про те, що людину не можна обмежувати буль-якими продуктовими списками

Коли ми говоримо про споживчий кошик в умовах України, необхідно подивитися, що у нього входить. Інтернет-ресурси дали таку інформацію, що в середньому дорослій працюючій людині потрібно приблизно 2400 Ккал. Набір благ, які масово в середньому споживають українці, не можна затверджувати – це допустимо для командної системи управління. Набір для приготування борщу в Україні коштує близько 7,6 євро. Це близько 1,5% від зарплатні мешканця Польщі й 5,5% в Україні. Людина з доходом в 800-900 доларів одразу отримує соціальну допомогу від держави. Попри це, похід у магазин за борщовим набором забере 4,7% від мінімального доходу в Україні. За основу дослідження брали ціни в європейських супермаркетах, які мають рівень попиту, близький до «Сільпо», АТБ й «Ашану» в Україні. На Заході це реальний індикатор, а в Україні до нього намагаються прив’язати нібито прожитковий мінімум. Також до життєво необхідних речей до українського споживчого кошику включили вату, бинт, валідол (10 таблеток), заспокійливі в асортименті, парацетамол (10 таблеток), стільки ж анальгіну, дотаверину та активованого вугілля

У західних країнах Європи наш споживчий кошик, мабуть, продовольчий кошик викликав би сміх та сльози одночасно. Одного погляду на наш споживчий достатньо, аби говорити, що наше населення живе в умовах злиднів, – вважає кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту ЧНУ Богдан Сторощук. Виявлено переваги та недол’ши методологи побудови визначення рiвня життя населення. УкраОни. Для досягнення ще’О мети було здшснено аналiз сучасних пiдходiв до ощнки та стандарт життя в Польщi та Украïнi i виявлено ïx переваги та недо-лiки. На сьогоднi у Польщi iснують чотири категорй мь шмального споживання, що визначенi методом основних потреб: прожитковий мшмум (МЕ), сощальний мшмум (MS), www.vanxuan.center порiг соцiальноï штервенщ’О (PIS) i пiдтримка доходОв амей (WDR). Свггового банку. У 2017 р. валовий нащональний дохiд (ВНД) Польщi на душу населення за паритетом кутвельно! За даними СНР, загальні наявні доходи населення у 2017 р. становили 2008 млрд грн. За даними обстеження умов життя домогоспо-дарств, яке здшснюеться Державною службою статистики Укра! В УкраШ також поряд з державним базовим сощальним стандартом використовуеться К1СЦ, який адаптований до укра’нсько-го нащонального законодавства 1 застосовуеться з 2002 р. Державною службою статистики Укра’ни в обстеженш умов життя домогосподарств. Найголовніша причина – вже згадана невідповідність індивідуального споживчого набору та усередненого для всіх українських домогосподарств. Крім того, до усередненого споживчого набору входять товари тривалого користування